İşbu web sitesi kullanım koşulları ve Gizlilik Politikası, www.thesoulhotel.com sitesi ( Bundan böyle “Web sitesi”olarak anılacaktır) ile ilgili hizmetleri sunarken, Web Sitesinin kullanım koşullarına ilişkin politikamızı içermektedir

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan Link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. ile ilgisi olmadığını ve YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan YAŞMAK TURİZM VE TİC. AŞ. sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesi üzerinde YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’ye veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’ninizni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahele edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

 

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş Web Sitesi’nde yer alan ücretler veya müsaitlik durumu dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, gösterilen bilgilerde bazı teknik yanlışlar veya tipografi hataları ya da eksiklikler içerebilir. YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’nin ; Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir dizgisel, fotoğrafik, teknik veya fiyatlandırma hatalarından (yanlış otel ücretleri dahil olup bununla sınırlı olmamak üzere) sorumlu değildir. YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’nin Web Sitesi’nde ve bu gibi bilgilerde tanımlanan ürünler ve programlarda, rezervasyonun onaylanmasından sonraki süreç de dâhil istediği zaman değişiklik, düzeltme ve/veya geliştirme yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Web Sitesi Kullanıcı veya Kullanıcıları, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş’ye ait tüm elektronik ortam ve kayıtlarının kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Fiziki ve/veya elektronik ortamda YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. bünyesinde paylaşmış olduğunuz kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmektedir

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
Tarafınızca paylaşılmış olan; ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası, Kimlik /pasaport bilgileri ve bunlarla sınırlı olmayan diğer kişisel veriler, müşterilerimizin fiziksel ve/veya elektronik ortamda rezervasyon işlemlerini sağlamak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama faaliyetleri çerçevesinde bilgilerini güncellemek E-posta yoluyla basın bültenleri ya da bildirimler göndermek ve promosyon ve yeni ürün/Hizmetleri önerebilmek amacıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. tarafından süreli/süresiz kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, güncellenebilir, kanunun öngörmüş olduğu sınırlar çerçevesinde kullanılabilir, paylaşılabilir, işlenebilir.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni
Bizimle paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, öncelikle talep ettiğiniz hizmetin sunulması ve bedelinin alınmasına, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, sık gelen müşteri yönetim programı, genel kayıt tutma işlemlerinin yönetimine, yasal ve düzenleyici gerekliliklerin karşılanmasına, müşterilerin/misafirlerin, personelimizin ve diğer ziyaretçilerimizin emniyet ve güvenliğinin sağlanmasına, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Şirketimiz tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin aktarılmasına/paylaşılmasına izin verdiğiniz üçüncü kişiler, tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir:

– https://www.affilired.com/en/
– Kişisel verilerin yasal olarak sunulması zorunlu olan yetkili kamu kurum ve kuruluşlar.

Bizimle irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması
• YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla makul önlemler almaktayız. Tüm teşhis edilebilir kişisel bilgiler, izinsiz erişimi, değiştirmeyi veya kötüye kullanmayı önlemek amacıyla kısıtlı erişime tabidir..
• YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş. söz konusu kişisel verileri sadece; müşterilerimizin açık rızasına istinaden, müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketleri ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir.
• İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde kişisel verilerin Korunması kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
• Müşterilerimiz, paylaştıkları bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.
• Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri [email protected] adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Yaşmak Turizm Ticaret A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
• İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve İlgili Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK madde 11 uyarınca Yaşmak Turizm A.Ş.’ye başvurarak;

  • (a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • (b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • (c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • (d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • (e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • (f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • (h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • (i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Yaşmak Turizm A.Ş., talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Yaşmak Turizm A.Ş. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Yaşmak Turizm A.Ş.tarafından talep edilebilir.

 

Posta adresi : Ebusuud Cad. No 12 Sirkeci/ Fatih – İSTANBUL
E- posta adresi : [email protected]
Kep adres : [email protected]

 

Son Hüküm
Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Websitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Şirketimiz’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

YAŞMAK TURİZM VE TİC. A.Ş.